Spoštovani!

 

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)  se od torka, 18. 1. 2022, zaradi odrejene karantene za 6. b razred izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do vključno četrtka, 20. 1. 2022.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)  se od ponedeljka, 17. 1. 2022, zaradi odrejene karantene za 6. a razred izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do vključno četrtka, 20. 1. 2022.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)  se od ponedeljka, 17. 1. 2022, zaradi odrejene karantene za 7. b razred izvaja izobraževanje na daljavo. Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene, in sicer do vključno četrtka, 20. 1. 2022.

Vsa dodatna obvestila so bila staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

 Irena Babnik, ravnateljica

 V Šmartnu, 19. 1. 2022