Svet šole

Svet šole sestavljajo:

trije predstavniki ustanovitelja (MOL)

pet predstavnikov delavcev šole

trije predstavniki staršev

Svet šole sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema pravila ter druge splošne akte in opravlja druge naloge, določene z zakonom.

(Skupno 124 obiskov, današnjih obiskov 1)