Spoštovani starši!

Šolski sklad Čebelica v mesecu juniju ponuja nakup delovnih zvezkov vsem učencem od 4. do vključno 9. razreda v šolskem letu 2024/2025, ki imajo subvencionirano prehrano (malico ali kosilo ali oboje). Delovne zvezke za prvo triado financira Ministrstvo za vzgojo in  izobraževanje.

Za to potezo smo se odločili, ker je nakup učnih gradiv in ostalih šolskih potrebščin za mnogo družin velik finančni zalogaj, poleg tega smo v zadnjih letih v šolskem Skladu Čebelica zbrali zadostno količino sredstev, da to lahko izvedemo.

Če se strinjate, da Šolski sklad kupi delovne zvezke za vašega otroka, prosimo, izpolnite prijavnico, ki je bila poslana preko eAsistenta oz. jo bodo učenci v fizični obliki prejeli v ponedeljek, 10. 6. Pošljite jo po elektronski pošti v svetovalno službo na naslov admira.cosic@os-smartno.si ali jo dostavite osebno NAJKASNEJE DO TORKA, 18. 6. 2024. Po tem datumu prijava ne bo več možna. Če imate več otrok, ki obiskujejo našo šolo od 4. do 9. razreda, vpišite podatke za vse otroke na eno prijavnico.

Šola bo za učence, upravičene do pomoči Sklada, kupila omenjene delovne zvezke. Datum prevzema delovnih zvezkov bo konec avgusta, natančneje vas bomo obvestili naknadno.

Veseli smo, da lahko prispevamo, in upamo, da bomo pomagali čim večjemu številu učencev.

 Upravni odbor Šolskega sklada Čebelica