solskikombiSkladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli je šola dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za vse učence šole, ki imajo bivališče znotraj šolskega okoliša, oddaljeno od šole več kot 4 km. Ravno tako mora šola poskrbeti za brezplačen prevoz učencev ne glede na oddaljenost šole, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

V skladu z 91. členom Zakona o varnosti v cestnem prometu pa morajo imeti prvošolci v šolo in domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, če to pisno dovolijo starši.

Učenec mora biti na šolski prevoz prijavljen z izpolnjeno prijavnico, ki velja do konca osnovnošolskega šolanja. V kolikor vmes želite otroka na novo prijaviti ali spremeniti vrsto prevoza, morate izpolniti novo prijavnico in jo oddati šolski psihologinji.

Na naši šoli je za vse prijavljene učence vozače organiziran brezplačen šolski prevoz v dveh oblikah:

  • vožnja s šolskimi minibusi, ki vozijo v smeri Tacen, Šmartno, Gameljne in Rašica
  • vožnja z urbano z mestnim potniškim prometom

Učenci, ki se vozijo s šolskimi minibusi, dobijo kontrolno vozovnico, ki jo morajo imeti vedno s seboj.

Učencem, ki uporabljajo urbano, le-ta velja od začetka do konca vsakega šolskega leta na vseh linijah znotraj mestnega potniškega prometa (Območje 1) in jo lahko uporabljajo tudi v svoje privatne namene. V tem primeru niso upravičen do voženj s šolskimi minibusi. V primeru izgube ali poškodbe urbane morajo sami urediti pridobitev nove urbane, in sicer na potniški blagajni LPP, Slovenska cesta 56, Ljubljana.

Spodaj si lahko ogledate aktualen vozni red šolskega prevoza z minibusi.

Možne so naknadne spremembe voznih redov zaradi usklajevanja urnikov in pričetka interesnih dejavnosti, o čemer boste obveščeni preko spletne strani. V času prenove cestišč in izgradnje šolskega igrišča lahko pride do občasnih jutranjih zastojev in zamud. Učence prosimo za strpnost in jim priporočamo, da so na postajališčih 5-10 minut pred odhodom šolskega kombija.

VOZNI RED

PRAVILA O ŠOLSKIH PREVOZIH