Poklicna orientacija

 

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Ključno nalogo pri tem ima šolska svetovalna služba, ki skupaj z učitelji in starši pomaga učencem pri uresničevanju njihove poklicne oz. izobraževalne poti. V 8. in 9. razredu se v ta namen sistematično izvaja program poklicne orientacije, ki zajema:

  • informiranje o  nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja;
  • organizacijo raznih ogledov srednjih šol, podjetij, ustanov, razstav in udeležbo na delavnicah, ki jih izvajajo srednje šole;
  • sodelovanje z učitelji pri načrtovanju in izvedbi poklicne vzgoje;
  • organizacijo in vodenje timskih sestankov o poklicni nameri učencev (z učitelji, zdravniki, poklicnimi svetovalci ZRSZ in drugimi)
  • zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja;
  • testiranja v zvezi s poklicno orientacijo (ugotavljanje sposobnosti, interesov, namer);
  • izvedbo predavanj in delavnic za učence in starše;
  • individualno svetovanje za učence in starše;
  • pomoč pri izpolnjevanju prijavnic, preusmerjanju.

 

Podrobnejše informacije glede posameznih aktivnosti v določenem razredu bodo učenci dobili sproti tekom šolskega leta.

Gradivo:

Rokovnik za izvedbo vpisa v srednje šole 2020/21.

 

Povezave do koristnih informacij:

Ministrstvo za šolstvo in šport – https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Moja izbira – www.mojaizbira.si

Obrtna zbornica – www.ozs.si

Informativa 2020 – www.informativa.si

Opisi poklicev – http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

Štipendiranje – http://www.sklad-kadri.si