Poklicna orientacija

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna osebna odločitev vsakega devetošolca. Ker se na šoli zavedamo pomembnosti te odločitev, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. Karierna orientacija poteka v 8. in 9. razredu in zajema:

  • informiranje o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanja;
  • organizacijo raznih ogledov srednjih šol, podjetij, ustanov, razstav in udeležbo na delavnicah, ki jih izvajajo srednje šole;
  • sodelovanje z učitelji pri načrtovanju in izvedbi poklicne vzgoje;
  • organizacijo in vodenje timskih sestankov o poklicni nameri učencev (z učitelji, zdravniki, poklicnimi svetovalci ZRSZ in drugimi)
  • zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja;
  • testiranja v zvezi s poklicno orientacijo (ugotavljanje sposobnosti, interesov, namer);
  • izvedbo predavanj in delavnic za učence in starše;
  • individualno svetovanje za učence in starše;
  • pomoč pri izpolnjevanju prijavnic, preusmerjanju.

Vse pomembne informacije lahko učenci in starši najdete v spletni učilnici Poklicna orientacija. Prav tako bodo informacije učencem tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah in na oglasni deski.

V primeru dodatnih vprašanj lahko kontaktirate šolskega svetovalnega delavca, ki vam bo z veseljem odgovoril na vsa vaša vprašanja.