Namen in članstvo

Šolska knjižnica s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole, njeni člani pa so učenci in delavci šole.

Kaj lahko počnem v knjižnici?

Učenci si lahko v knjižnici izposodijo knjige, berejo revije, v čitalniškem prostoru lahko pišejo domače naloge, pripravljajo referate ali raziskovalne naloge in izdelujejo plakate. Izposodijo si lahko največ 4 knjige za 14 dni, nato lahko čas izposoje podaljšajo, razen za knjige, ki so določene za bralno značko ali domače branje. Zamudnina za nepravočasno vrnjeno knjigo je 0,04 € na dan, izgubljeno ali poškodovano knjigo pa morajo učenci nadomestiti z novo ali enakovredno knjigo. Ob vsaki izposoji učenci prejmejo izpis izposojenega gradiva.

V knjižnici so za šolsko delo na voljo dva računalnika in tiskalnik. Vsak mesec lahko učenci rešijo knjižno uganko. Izžrebance čakajo lepe knjižne nagrade.

V okviru šolske knjižnice potekajo v posameznih oddelkih ure knjižničnih informacijskih znanj, s pomočjo katerih postanejo učenci samostojni uporabniki knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.

 

Kaj nudimo?

– pravljice in slikanice

– leposlovje za mladostnike

– revije

– knjige za domače branje in bralno značko

– knjige v angleškem, nemškem in francoskem jeziku

– poučne knjige

– stripe

– CD-je, DVD-je

– strokovno literaturo za učitelje

– časopise in revije za učitelje

 

Učbeniški sklad je ločen del šolske knjižnice, upravljavka sklada pa je šolska knjižničarka. Učenci si lahko iz sklada brezplačno izposodijo učbenike, učenci 1.-3. razreda pa brezplačno prejmejo tudi delovne zvezke.

Učenci prejmejo učbeniške komplete prvi teden pouka v novem šolskem letu. Z izposojenimi učbeniki naj učenci lepo ravnajo in jih ovijejo, v učbenike naj ne pišejo in na njih ne lepijo nalepk. Vračanje učbenikov poteka zadnji teden pouka. Učenci naj odstranijo ovitke in učbenike polepijo, če so jih poškodovali. Kdor učbenike uniči ali izgubi, plača odškodnino po 12. čl. Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Šola izposoja samo komplete učbenikov in ne posameznih učbenikov iz kompleta. Prosimo starše, da po e-pošti obvestijo upravljavko učbeniškega sklada samo v primeru, če si ne želijo brezplačno izposoditi učbenikov za svoje otroke oziroma ne želijo brezplačno prejeti delovnih zvezkov za 1.-3. razred.