Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov. Oblikuje se za organizirano uresničevanje interesa staršev. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenja o predlogu programa razvoja, napravi lasten program dela, voli predstavnike v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Svet staršev se bo sestajal po potrebi. Na sestankih bomo obravnavali vzgojno – izobraževalno problematiko.

Pravilnik o delu sveta staršev OŠ Šmartno pod Šmarno goro (priponka)