NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je poseben postopek preverjanja znanja, ki je izpeljan tako, da vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse znanja pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Opravljanje NPZ-ja je obvezno za učence 6. in 9. razreda. Učencem se k NPZ-ju ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

V 6. razredu se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike,
  • tujega jezika – angleščine.

V 9. razredu se preverja znanje iz:

  • slovenščine,
  • matematike,
  • tretjega predmeta, ki ga določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda – v letošnjem šolskem letu je za našo šolo izbrana zgodovina.

Datumi nacionalnega preverjanja znanja po predmetih in razredih v šolskem letu 2023/24: 

Datum

6. razred

9. razred

torek, 7. maj 2024

SLOVENŠČINA

SLOVENŠČINA

četrtek, 9. maj 2024

MATEMATIKA

MATEMATIKA

ponedeljek, 13. maj 2024

ANGLEŠČINA

ZGODOVINA

 

Učenci 9. razredov bodo z dosežki seznanjeni v ponedeljek, 3. junija 2024, učenci 6. razredov pa v petek, 7. junija 2024.

Več informacij o NPZ-ju najdete na spletni strani RIC-a: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

V primeru dodatnih vprašanj lahko kontaktirate šolsko svetovalno delavko in koordinatorko za NPZ na šoli, ga. Admiro Ćosić, na admira.cosic@os-smartno.si, ki vam bo z veseljem odgovorila na vsa vaša vprašanja.