Na Karitas in Rdeči križ se vsako šolsko leto obrnejo številne družine, ki zaradi brezposlenosti staršev, bolezni in drugih težkih okoliščin potrebujejo pomoč. Njihovi otroci ravno tako hodijo v šolo in potrebujejo zvezke in ostale šolske potrebščine. Kot vsako leto Vas na OŠ Šmartno pod Šmarno goro, vabimo k podpori in sodelovanju v Karitasovi akciji »Pokloni zvezek« in akciji Rdečega križa zbiranje šolskih potebščin. Z akcijo želimo zbrati čim več zvezkov (velik črtan) in šolskih potrebščin, za socialno ogrožene otroke in otroke spodbuditi k solidarnosti do sovrstnikov.

Vse kar bodo učenci prinesli v šolo, lahko oddajo razredničarkam, učiteljici Romani (1.b) ali v kabinet št. 10.

Lepo je nekomu pomagati!

Že v naprej hvala za vse.

Romana Osredkar