BREZPLAČNA KOSILA ZA SOCIALNO OGROŽENE OTROKE

V teh izrednih časih so učenci iz socialno ogroženih družin toliko bolj v stiski, zato na Mestni občini Ljubljana v sodelovanju z LPP omogočajo vsakodnevni dovoz kosila za socialno najbolj ogrožene otroke, ki živijo v Ljubljani. Pomoč je namenjena zgolj otrokom, ki so dejansko ogroženi in bi brez pomoči ostali lačni. V kolikor ste se znašli v stiski in nujno potrebujete pomoč, sporočite svojo potrebo po kosilu za naslednji dan najkasneje do 11. ure, in sicer šolski svetovalni delavki, Sanji Tkalec, preko elektronske pošte sanja.tkalec@os-smartno.si.