Učna okolja 21. stoletja stremijo k spodbujanju inovativnosti, iskanju novih metodologij, računalniškemu opismenjevanju in možnostim, ki jih ponuja IoT (Internet of Things) in temeljijo na problemskem, izkustvenem in sodelovalnem učenju. V tej luči so učenci 9.b uspešno zaključili delavnico osnov robotike in kodiranja z Arduino, ki je del aktivnosti Erasmus+ projekta School Gardens for Future Citizens.
 
Več si lahko preberete na spletni strani projekta.
Urška Knez