Letošnji Evropski teden mobilnosti je kot nalašč za naše šolske aktivnosti, saj se na šoli trudimo k preusmerjanju učencev k izbiri čistejšega načina prevoza. V času Evropskega tedna mobilnosti smo učenci pričeli s kolesarskimi izpiti, spodbujanjem pogostejše rabe kolesa, hkrati pa smo že pričeli z zbiranjem prevoženih kolesarskih kilometrov v sodelovanju s projektom Varno na kolesu, ki bo potekalo do aprila 2021. 
V letošnjem šolskem letu se šola lahko pohvali z novim parkiriščem za skiroje in varnejšo ureditvijo pešpoti v šolski okolici.
Poleg plesnih aktivnosti vključujoče ga projekta Diham ples, učenci znotraj oddelkov sodelujejo o razpravah o trajni mobilnosti, ki jih spremljajo številne likovne razstave v avlah šole.
Teden mobilnosti je tako koristen, da bomo veliko aktivnosti podaljšali globoko v šolsko leto.
Mina Marinčič