Spoštovani starši,

obveščam vas, da bo na podlagi odločitev Vlade RS pouk od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 za vse učence potekal na daljavo.

Pouk na daljavo bo za učence od 3.–9. razreda potekal po dnevnem urniku preko spletnih učilnic, učencem 1.–2. razreda pa bodo gradiva in navodila za delo posredovali učitelji preko vaše elektronske pošte.

Učenci so sedaj z delom na daljavo že dodobra seznanjeni in tako se bodo v naslednjih dneh z učitelji dogovorili o načinih dela v spletnih učilnicah. Odgovornost za delo je v prvi vrsti učenčeva, vendar pa ste vi, spoštovani starši tisti, od katerih želimo, da spodbujate vaše otroke k sprotnemu in odgovornemu delu.

Ker želimo vsem učencem zagotoviti vključitev v pouk na daljavo, se lahko v primeru nujnih potreb računalniške opreme še vedno obrnete na pomočnico ravnateljice go. Pintar (marija.pintar@os-smartno.si).

 

O vseh morebitnih spremembah glede organizacije pouka boste sproti obveščeni na šolski spletni strani.

 

S prijaznimi pozdravi, 

Irena Babnik, ravnateljica