Po prvomajskih počitnicah bo na naši šoli potekalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za 6. in 9. razred, in sicer:

– v četrtek, 4. maja 2023, SLJ (6. in 9. razred)

– v ponedeljek, 8. maja 2023, MAT (6. in 9. razred)

– v sredo, 10. maja 2023, TJA (6. razred) in GUM (9. razred)

Na omenjene dneve bo veljala posebna organizacija za vse učence od 6. do 9. razreda. Pri učencih razredne stopnje bo pouk potekal brez sprememb po urniku, v času predur se neobvezni izbirni predmeti ne bodo izvajali. Natančnejši potek pouka po dnevih je pripet v prilogi. Učenci 6. in 9. razreda si v priponki poglejte, kateri pripomočki so dovoljeni pri pisanju NPZ.

Vsi učenci bodite pozorni na spremembe voznega reda šolskega kombija, ki so zapisane pri posameznem razporedu za vsak dan pisanja NPZ.

Vse omenjene informacije bodo tudi na oglasni deski šolske svetovalne službe in si jih bodo lahko učenci sami prebrali.

Priloge:

Admira Ćosić