Skladno z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z našo šolo poskusila zagotoviti brezplačni topli obrok v času izobraževanja na daljavo.

Brezplačni topli obrok – kosilo, pripada učencem, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano prehrano (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Prav tako so do brezplačnega obroka upravičeni otroci, ki so v rejniških družinah.

Na šoli trenutno zbiramo podatke o številu obrokov, ki bi jih potrebovali za OŠ Šmartno, zato vas prosim, da morebitno prijavo vašega otroka še danes sporočite na e-naslov organizatorke prehrane, ge. Ines Colarić (ines.colaric@os-smartno.si). S prijavo starši soglašate, da občina in šola podatke uporabita za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

V priponki SKLEP si lahko preberete sklep župana MOL o določitvi šol, ki pripravijo in organizirajo prevzem toplih obrokov.

Več navodil glede prijave in prevzema kosil vam bomo posredovali v ponedeljek, 9. 11. 2020.

Irena Babnik, ravnateljica