Spoštovani!

Obveščamo vas, da je v petek, 17. 4. 2020, ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala SKLEP o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020, in v njem sprejela naslednje:

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/2020 NE IZVEDE.