Spoštovani starši!

Zaradi varnosti otrok in zaposlenih vas vljudno prosimo, da strpno in dosledno upoštevate prometno ureditev v okolici šole ter vozite v skladu z omejitvami hitrosti.

V primeru, da svojega otroka vozite v šolo, je zaželeno, da parkirate na bočnih parkirnih mestih ob vozišču Ceste v Gameljne ali na novo urejenih brezplačnih parkiriščih, ki jih je zagotovila Mestna občina Ljubljana. Parkirišče pred šolo je namenjeno zaposlenim OŠ Šmartno.

Obenem vas obveščamo, da bodo v naslednjih tednih policisti pogosteje opravljali nadzor v okolici šole in izvajali tudi meritve hitrosti.

Z zavedanjem o pomembnosti prometne varnosti bomo poskrbeli, da bodo otroci varni, glavnina prometa pa bo umirjeno potekala mimo šolskega območja.

Irena Babnik, ravnateljica