Kljub stalnim opozorilom vodstva šole in zaposlenih na strpno, varno in odgovorno ravnanje v cestnem prometu smo v zadnjem tednu opazili, da nekateri starši s svojimi avtomobili prevzemate otroke neposredno pred glavnim vhodom, vozite mimo šole z neprilagojeno hitrostjo ali celo v nasprotno smer. Učenci in zaposleni šole smo tako prometno in življenjsko ogroženi.

Da ob obstoječi prometni ureditvi ne bi prišlo do prometne nesreče, vse udeležence v prometu opozarjamo, da spoštujete prometne predpise in načelo strpnosti. Ko šolski kombi pripelje ali odpelje učence s parkirišča, ga ne poskušajte prehiteti po levi ali celo po desni strani, saj s tem neposredno ogrožate življenje naših učencev.

Kot vozniki moramo spremeniti svoje obnašanje na cesti, pri tem pa upoštevati, da na cesti nismo sami in da je od našega ravnanja odvisna varnost zaposlenih in otrok naše šole. Varnost učencev postavljamo na prvo mesto. Zavedati se moramo, da spadajo otroci med ranljivejše skupine v cestnem prometu in so največkrat žrtve prometnih nesreč v vlogi pešcev ali kolesarjev.

Irena Babnik, ravnateljica