Spoštovani učenci in starši!

 

Obveščamo vas, da bo šola v skladu z navodili MIZŠ in Državnim izpitnim centrom za učence 6. in 9. razreda izvedla pilotno (poskusno) e-testiranje NPZ, in sicer v torek, 23. 3. 2021, za 9. razred ter v četrtek, 25. 3. 2021, za 6. razred. Testiranje bo potekalo v računalniški učilnici v šoli v času rednega pouka.

Namen e-testiranja je, da se učenci seznanijo s programom in pripomočki za reševanje nalog ter da se preveri tehnična zmogljivost sistema. S pilotnim e-testiranjem se ne bo preverjalo znanja učencev in ne bo analiz dosežkov.

Pilotna testa bosta dva: za 6. in 9. razred. Vsak bo sestavljen iz treh delov, in sicer: 1/3 testa bodo naloge iz SLJ, 1/3 testa bodo naloge iz MAT, 1/3 testa bodo naloge iz TJA. Učenci bodo prejeli vsak svoje uporabniško ime in geslo. Predviden čas za reševanje bo 45 minut. Za učence s posebnimi potrebami testi ne bodo prilagojeni.

 

Podrobnejše informacije o izvedbi in točnih časovnih terminih bodo učenci še prejeli.

Matejka Goričanec, šolska svetovalna delavka