Objava z dne, 8. 3. 2020:

Objavljamo dokument Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport (MIZŠ), ki vsebuje aktualne informacije in usmeritve glede pojava koronavirusa.

Na naši šoli redno spremljamo novice Ministrstva za zdravje in MIZŠ glede širjenja koronavirusa. Skladno z njihovimi objavami in navodili bomo tudi ustrezno ukrepali ob morebitnem pojavu virusa pri nas. Na osnovi dosedanjega poznavanja širjenja koronavirusa (COVID-19) smo na šoli skladno z navodili MIZŠ pripravili načrt zagotavljanja kontinuiranega vzgojno izobraževalnega dela in ustanovili delovno koordinacijsko skupino, ki bo skrbela za zmanjšanje vpliva koronavirusa na delovanje zavoda in ustrezno preventivo ter ukrepanje.

Kot vedno v zimskem času, ob povečanem številu virusnih obolenj, se z učenci aktivno pogovarjamo o najpomembnejšem ukrepu za preprečevanje le teh; ozaveščamo o pomenu umivanja rok z milom in vodo, učimo jih pravil higiene kašlja, večkrat dnevno zračimo učilnice in druge prostore ter za čiščenje prostorov uporabljamo dodatna razkužilna sredstva.

V povezavi na NIJZ lahko najdete aktualne informacije glede koronavirusa.

Objava z dne, 4. 3. 2020:

Na naši šoli redno spremljamo novice Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport glede širjenja koronavirusa. Skladno z njihovimi objavami in navodili bomo tudi ustrezno ukrepali ob morebitnem pojavu virusa pri nas.

Kot vedno v zimskem času, ob povečanem številu virusnih obolenj, se z učenci aktivno pogovarjamo o najpomembnejšem ukrepu za preprečevanje le teh. To je seveda skrb za osebno higieno.

V povezavi na NIJZ lahko najdete nekaj informacij glede koronavirusa.

Irena Babnik, ravnateljica