Spoštovani,

na podlagi 14. člena  pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, ki pravi:

Učencem, ki jim ni možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od 26. 6. do 30. 6. 2023 in od 16. 8. do 18. 8. 2023,

boste spričevala v zgoraj omenjenih terminih lahko dobili v tajništvu šole med 8. in 14. uro.

Želimo vam lepe počitnice.

Vodstvo šole