Spoštovani,

 

ob zaključku pouka v tem šolskem letu bo šola učencem od 1. do 8. razreda, ki so uspešno zaključili razred, razdelila spričevala v ponedeljek, 24. 6. 2024, na zadnji razredni uri.

Na podlagi 14. člena  pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, ki pravi:

“Učencem, ki jim ni možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od 26. 6. do 30. 6. 2024 in od 16. 8. do 20. 8. 2024.”,

boste spričevala v zgoraj omenjenih terminih lahko dobili v tajništvu šole med 8. in 14. uro.

Želimo vam lepe počitnice.

Vodstvo šole