Začetek projekta Erasmus+: Krožna ekonomija za bodočo družbo

     

                                                                                                                                                                       

V šolskem letu 2020/21 smo uspešno kandidirali na razpisu za mednarodni projekt programa Erasmus +, tokrat kot glavni koordinatorji mednarodnega projektnega partnerstva. Projekt bo trajal dve leti in pol, sodelovali pa bomo s šolami iz Kokkole, Finska, iz Berlina, Nemčija, iz Varšave, Poljska in iz Barija, Italija. Letošnje šolsko leto načrtujemo 3 delovne sestanke s predstavniki projektnih partnerjev in delovna srečanja učiteljev z učenci v Italiji in na Finskem.

Izvedli bomo načrtovane projektne aktivnosti, s katerimi bomo postavili temelje za primerjavo načel krožne ekonomije v šolskem sistemu in šolskem lokalnem okolju v različnih državah. Z razredi, ki so vključeni v projekt, bomo izvajali del pouka in eksperimentov tudi pri šolskem kurikulumu na temo krožne ekonomije. Sodelovali bomo z lokalno skupnostjo, projektne aktivnosti bomo predstavili na spletni strani projekta in pričeli z izdelavo spletnih gradiv po posameznih državah, ki sodelujejo pri projektu.

Spletna gradiva bomo v končni fazi zbrali v spletnem priročniku z naslovom 3REconomy: reduse, reuse, recycle (Krožna ekonomija: zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj) in na glavni spletni strani projekta.

Poleg sodobne teme pričakujemo še obilo dodatnih izkušenj ob spoznavanju partnerskih dežel in njihove kulture.

Vodja projekta: mag. Polona P. Ponikvar, prof. fiz – kem