Prometni tim OŠ Šmartno pod Šmarno goro, predstavnika staršev in policije so takoj prvi šolski dan začeli vse udeležence v prometu osveščati o novi prometni ureditvi okolice šole in prometni varnosti. Vsaka sprememba terja od udeležencev v prometu prilagajanje in strpnost. Z osveščanjem bomo nadaljevali, saj se zavedamo, da je varnost naših otrok na prvem mestu. Vsem staršem in ostalim uporabnikom šole se zahvaljujemo za sodelovanje.

 Prometni tim OŠ Šmartno pod Šmarno goro