Ena glavnih nalog inštituta Francoskega jezika v Sloveniji je nuditi podporo učiteljem francoščine iz celotne države, z namenom promocije francoskega jezika in kulture. Preko celega leta ponujajo raznolike dejavnosti, ki so namenjene učencem francoskega jezika. Novembra smo tako na OŠ Šmartno pod Šmarno goro med nas z velikim navdušenjem sprejeli asistentko za francoski jezik, naravno govorko jezika, g. Claro Picart. Clara se nam pri urah izbirnega predmeta Francoščina pridruži vsak teden po eno uro ter s svojim doprinosom vpliva na usvajanje francoskega jezika in učenja kulture. Aktivnosti, ki jih pripraviva skupaj, so namenjene predvsem urjenju govornih spretnosti, učenju kulture in bistveno pripomorejo k motivaciji. Na urah se govori samo francosko, kar je za učence simpatičen izziv, ki pa ga iz tedna v teden bolj uspešno premagujejo.

Ester Beguš, prof. angl. in fran. jezika