Na šoli začenjamo z zbiranjem novih prijav za šolski prevoz za prihodnje šolsko leto ter morebitnih sprememb v načinu prevoza (prehod iz vožnje s kombiji na vožnjo z urbano).
V kolikor želite otroka na novo prijaviti ali spremeniti način prevoza, izpolnite prijavnico (v prilogi) in jo posredujte v svetovalno službo najkasneje do petka, 11. 6. 2021.

Če so vaši otroci že prijavljeni na prevoz oz. sprememb ne želite, obstoječe prijave veljajo naprej do konca šolanja in vam ni potrebno ničesar ponovno izpolnjevati.

Matejka Goričanec, šol. psih.