Spoštovani starši!

Skladno s pozivom MIZŠ in MF vam posredujemo okrožnici »Šolski skladi in skladi vrtcev – donacije« (v prilogah) in hkrati vabimo, da do 0,3 % vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje dobrodelnega šolskega sklada OŠ Šmartno pod Šmarno goro Čebelica.

Le-ta je skladno s spremembami in dopolnitvami ZOVFI uvrščen na seznam upravičencev za leto 2022.

Priloga 1: Okrožnica MIZŠ

Priloga 2: Okrožnica MF

Vodstvo šole