S spoštovanjem se oziramo na naše sijajne učitelje, s hvaležnostjo pa na tiste, ki so se dotaknili naših človeških čustev. Kurikulum je nujnost, toda toplina je življenjsko potrebna rožam in otrokovi duši za njuno rast. (Carl Gustav Jung)

Svetovni dan učiteljev je na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil UNESCO. Praznik se obeležuje kot spomin na 5. oktober 1966, ko sta v Parizu leta 1966 UNESCO in Mednarodna organizacija za delo (ILO) sprejela Priporočila o položaju učiteljev, ki veljajo še danes. Priporočila jasno določajo pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev ter govorijo o položaju, ki bi ga le-ti glede na zahtevnost dela morali imeti v družbi.

Vsem učiteljem in ostalim pedagoškim delavcem naše šole čestitam za njihov praznik in se zahvaljujem za trud, ki ga vlagajo v izobraževanje in vzgojo mladih.

Irena Babnik, ravnateljica