Marsikdo se znajde v težavah v času poletnih počitnic zaradi varstva svojih otrok. V ta namen si v priponki lahko ogledate seznam organizatorjev poletnega počitniškega varstva v Mestni občini Ljubljana.

Hkrati vas obveščamo, da Zveza prijateljev mladine za otroke in mlade iz socialno ogroženih okolij omogoča možnost brezplačnega celodnevnega varstva za otroke od 1.-5. razreda ter možnost brezplačnega letovanja za otroke in mlade od 1.-9. razreda na morju in v hribih. V kolikor si ne morete privoščiti plačljivega varstva oz. letovanja, se prosim čimprej obrnite na šolsko svetovalno delavko Matejko Goričanec (tel. 01 511 06 19, matejka.goricanec@os-smartno.si) za več informacij glede brezplačnih dejavnosti.

Tudi javni zavod Mala ulica (ki ga ni na priloženem seznamu) ponuja počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda v družinskem centru Mala ulica, na Vrtišču (vrt na Rakovi jelši) in v gozdu (Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib). Subvencionirana cena počitniškega varstva je 80 €/teden, vsak teden pa je na voljo tudi 12 brezplačnih mest v počitniškem varstvu na treh lokacijah (www.malaulica.si/sl/varstvo/#pocitnisko-varstvo). Varstvo vključuje tri obroke dnevno in poteka od 7.30 do 16. ure. Starši prijavijo otroka po spletu, v primeru, da želijo brezplačno varstvo zaradi brezposelnosti/več otrok v družini/(trenutne) težje ekonomske situacije, to zapišejo v opombe na prijavnici.

Prilagamo še Katalog počitnic in dejavnosti 2021 s strani Zveze prijateljev mladine ter Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok v Ljubljani, kjer si lahko ogledate možne plačljive aktivnosti za otroke v času poletnih počitnic.

Matejka Goričanec, šolska prihologinja