Spoštovani devetošolci!

V ponedeljek, 20. 4. 2020, nas je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport seznanilo z novim rokom za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove za naslednje šolsko leto, ki je 11. maj 2020.

Na ministrstvu so pripravili nova rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole in dijaške domove za naslednje šolsko leto, ki sta objavljena tudi na spletni strani ministrstva.

Glede na trenutno stanje epidemije poudarjam, da na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice osnovne šole.
Tistim kandidatom, ki so že oddali prijavnico za vpis v srednje šole oziroma dijaške domove, nove prijavnice ni treba več pošiljati, saj so do sedaj prispele prijavnice veljavne in upoštevane.

Več informacij o samem postopku oddaje prijavnic in vpisa v srednje šole dobite na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/

Informacije o sprejemnih preizkusih najdete na povezavi https://www.os-smartno.si/vpis-v-srednjo-solo/.

Želim vam, da pravočasno oddate prijavnice za vpis v izbrane srednje šole in uspešno zaključite šolsko leto.

Irena Babnik, ravnateljica