Spoštovani!

Vabimo vas, da do 0,3 % vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje dobrodelnega šolskega sklada. Le-ta je skladno s spremembami in dopolnitvami ZOVFI uvrščen na seznam upravičencev za leto 2022.

Zaradi donacij, namenjenih od dohodnine, davčne zavezanke in zavezanci ne boste plačali večje dohodnine. Znesek je namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek namenja za organizacije splošno koristnega namena. Do konca tekočega leta se lahko odločite, komu in v kakšnem deležu boste prispevali del vaše dohodnine za tekoče leto, in o tem obvestite davčno upravo. Če svoje odločitve iz prejšnjega leta ne boste spreminjali, vam ni treba storiti ničesar.

V primeru, da se za donacijo odločite, smo za vas pripravili obrazec (“Obrazec del dohodnine”) z že vnesenimi podatki upravičenca – imenom šolskega sklada ter davčno številko šole.

Davčni zavezanci lahko posameznemu upravičencu namenite 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, … ali 1 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1 % dohodnine. Šolskemu skladu Čebelica lahko namenite največ 0,3%.

Kako šolskemu skladu Čebelica namenite del dohodnine? Imate dve možnosti:

  1.  Izpolnite obrazec s svojimi podatki, v zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenjate šolskemu skladu Čebelica, obrazec natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na pristojni davčni urad. Obrazec lahko prinesete v tajništvo šole in ga bo davčnemu uradu posredovala šola.
  1. Preko sistema e-Davki (https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo)

Vsem, ki boste namenili del dohodnine šolskemu skladu Čebelica, se najlepše zahvaljujemo.

 Člani šolskega sklada Čebelica