Prijava / odjava prehrane

Prijava hrane

Prijavo na kosilo, tudi za učence, ki niso stalno prijavljeni nanj, sporočite na elektronski naslov: prehrana@os-smartno.si do vključno 8.30 istega dne.

 

Odjava prehrane

  • Če je učenec odsoten zaradi šolskih obveznosti, ga od obroka odjavi šola.
  • Ob odsotnosti iz drugih razlogov, so učenca od prehrane dolžni odjaviti starši.
  •  V kolikor je bila odjava prehrane podana do 10.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
  • Če obrok ni odjavljen pravočasno, ste dolžni poravnati polno ceno obroka, vključno s subvencijo

 

Naknadna prijava/odjava prehrane

Med šolskim letom se je tudi mogoče prijaviti ali odjaviti na šolsko prehrano. Izpolniti morate ustrezen obrazec, ki ga dobite na povezavi NAKNADNA PRIJAVA/ODJAVA PREHRANE.