Matejka Goričanec, psihologinja 
Urška Šilc, specialna pedagoginja
Suzana Grahovac Flajs, socialna pedagoginja
Manuela Medič, pedagoginja
Simona Zupan Šmigič, mobilna logopedinja (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana)

Dosegljivost in področja dela:

– psihologinja: dosegljiva vsako sredo med 11.15-12.00 ter izmenično v času popoldanskih govorilnih ur predmetne in razredne stopnje, drugi termini možni po dogovoru.
PODROČJA DELA: delo s šolskimi novinci, poklicna orientacija, socialno-ekonomske stiske, nacionalno preverjanje znanja, šolski prevozi, otroci s posebnimi potrebami, pomoč učencem z različnimi težavami, sodelovanje s starši, učitelji in zunanjimi sodelavci, vodenje aktiva svetovalne službe in druge aktualne naloge.

– specialna pedagoginja: dosegljiva vsako sredo (8.30-9.15, po predhodni najavi) ter v času popoldanskih govorilnih ur predmetne stopnje, drugi termini možni po dogovoru.
PODROČJA DELA: izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami, izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem na učnem področju; sodelovanje s starši, učitelji, svetovalno službo in zunanjimi sodelavci.

– socialna pedagoginja: dosegljiva vsak torek (11.15-12.00, po predhodni najavi) ter izmenično v času popoldanskih govorilnih ur predmetne in razredne stopnje, drugi termini možni po dogovoru.
PODROČJA DELA: vzgojno-izobraževalno delo v podaljšanem bivanju za 2.B razred, izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami, izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem z izzivi na vedenjsko-čustvenem področju, sodelovanje s starši, učitelji, svetovalno službo in zunanjimi sodelavci, koordiniranje posodobitve Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda, vodenje Šolske skupnosti.

– pedagoginja: dosegljiva vsak ponedeljek (12.05-12.50, po predhodni najavi) ter v času popoldanskih govorilnih ur razredne stopnje, drugi termini možni po dogovoru.
PODROČJA DELA: vzgojno-izobraževalno delo v podaljšanem bivanju za 3.A razred, izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami, izvajanje individualne in skupinske pomoči učencem z učnimi težavami, sodelovanje s starši, učitelji, svetovalno službo in zunanjimi sodelavci.

– mobilna logopedinja: dosegljiva po dogovoru
PODROČJA DELA: izvajanje dodatne strokovne pomoči učenki s posebnimi potrebami, sodelovanje s starši, učitelji in svetovalno službo.