Varstvo osebnih podatkov

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Vzgojno izobraževalni zavod osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro opravlja službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet po postopku določenem z zakonom. Ob osnovnošolskem izobraževanju se ukvarja še z drugimi dejavnostmi določenimi v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro.

 POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je ga. Vesna Žagar Gabrovšek.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanju njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Naslov pooblaščene osebe: Adamičeva 16, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 71 50

Prilagamo še pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Irena Babnik, ravnateljica