Varstvo osebnih podatkov

PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Vzgojno izobraževalni zavod osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro opravlja službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, ki je sprejet po postopku določenem z zakonom. Ob osnovnošolskem izobraževanju se ukvarja še z drugimi dejavnostmi določenimi v Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro.

 POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je ga. Vesna Žagar Gabrovšek, ravnateljica OŠ Valentina Vodnika v Ljubljani.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanju njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Naslov pooblaščene osebe: Adamičeva 16, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 500 71 50

Prilagamo še pravilnik o varstvu osebnih podatkov.

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Irena Babnik, ravnateljica