Tukaj najdete dokumente, obvestila na temo preventive.

  • Uporaba varnostnih pasov med vožnjo v okviru organiziranih prevozov otrok in mladostnikov:
  1. Dopis 1,
  2. Dopis 2.
  • Varna raba interneta:
  1.  spletna stran Safe.si,
  2. spletna stran Varni na internetu.
  • Dnevni center za otroke in mladostnike MISSS

Dnevni center za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti je socialnovarstveni program različnih aktivnosti, ki so usmerjene v skupnostno delo z otroki, mladostniki in njihovimi družinami. Mladim je na voljo vsak delovni dan od 11.– 17. ure. Nahaja se na Kunaverjevi ulici 2 (v bližini OŠ Dravlje).

Namen dnevnega centra je omogočiti otrokom in mladostnikom kakovostno preživljanje prostega časa v lokalnem okolju v družbi s sovrstnikom s cilji širjenja socialne mreže uporabnikov, vključevanja v lokalno okolje in učenja potrebnih veščin za kasnejše odraslo obdobje.

V centru otrokom nudimo učno pomoč, podporo pri reševanju težav ter prijeten prostor za preživljanje prostega čas z vrstniki ali sodelavci centra. Poleg rednih tedenskih organiziranih aktivnostih pa izvajamo delavnice tudi v času šolskih počitnic.