Pravila šolske prehrane

PRAVILA OBNAŠANJA V JEDILNICI

 • Odmor za malico je od 10.05 do 10.25, odmor za šolsko sadje pa je ob torkih od 11.00 dalje.
 • Učenci pomalicajo v učilnicah, v jedilnici pa pri predmetih ŠPO, TIT in LUM.
 • Kosilo poteka od 11.55 do 14.00.
 • V času kosila so v jedilnici le učenci, ki so naročeni na kosilo, in se brez prerivanja v vrsti pomikajo k razdeljevalnemu pultu. Učenci upoštevajo navodila dežurnih učiteljev.
 • V izjemnih primerih (odhod na tekmovanja, izjemni odhodi domov) lahko učenci dobijo kosilo, ne da bi čakali v vrsti, vendar morajo o tem obvestiti dežurnega učitelja oz. vodjo prehrane.
 • V jedilnici so učenci obuti v copate.
 • Učence, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in skladno s pravili, dežurni učitelj odstrani iz jedilnice.
 • Učenci jedo kulturno in niso preglasni.
 • Po kosilu pospravijo morebitne ostanke hrane, posodo, pribor in prazno embalažo v za ta namen pripravljen koš.
 • V času dni dejavnosti in drugih prireditev, ki potekajo izven šolskih prostorov, gredo učenci v jedilnico skozi garderobe, kjer se preobujejo v copate in se nato postavijo v vrsto za kosilo. Učence spremljajo učitelji, ki so bili z njimi na dnevu dejavnosti.
 • Učenci, ki obiskujejo OPB, jedilnico zapustijo skupaj z učiteljem.
 • V času kosila so prisotni dežurni strokovni delavci šole po vnaprejšnjem razporedu in pomagajo skrbeti za red ter disciplino v jedilnici.
 • Učenci šolske torbe odložijo v prostor, ki je namenjen odlaganju torb ali na police v jedilnici.

PRAVILA ZA STARŠE

 • Odjava na prehrano je do 10. ure dopoldan za naslednji delovni dan, razen ob ponedeljkih do 8. ure (preko spletne aplikacije, po elektronski pošti na naslov prehrana@os-smartno.si ali telefonsko v tajništvo na številko 01 511 06 18).
 • Starši, ki pridejo po svoje otroke, počakajo v predverju šole in ne vstopajo v jedilnico.
 • Starši so odgovorni za redno in pravočasno poravnavo stroškov prehrane.
 • Starši so dolžni šoli v 8-ih delovnih dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so jih podali v prijavi na prehrano.

Ines Colarič, organizatorka prehrane