Šolski sklad

ČebelicaVemo, da si nekatere družine le težko privoščijo financiranje dodatnih dejavnosti otrok, kot so tabori, šole v naravi… Otroci pa se ravno teh dni še prav posebej veselijo, saj razbijejo dnevno rutino in jih še bolj povežejo med seboj in z učitelji – in prav gotovo tudi prispevajo k večjemu veselju do učenja.  Prepričani smo, da si vsi starši želite omogočiti svojim otrokom tudi te dejavnosti. V pomoč tistim, ki si to težko privoščite, na šoli deluje Šolski solidarnostni sklad Čebelica, ki zbrana sredstva prednostno namenja za pomoč pri financiranju dodatnih dejavnosti. Del sredstev pa namenja tudi za omogočanje boljših pogojev za učenje nasploh.
V lanskem šolskem letu je Čebelica odobrila 21 prošenj za sofinanciranje dejavnosti otrok. Več o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2018/19 si lahko preberete v Letnem poročilu.
Sklad se financira predvsem s prispevki staršev in tudi z drugimi donacijami. Starše k doniranju še prav posebej povabimo s pismom, ki ga pripravimo vsako šolsko leto vsaj enkrat, seveda pa lahko donirate tudi neposredno na račun.

Kot namen nakazila obvezno navedite: Prispevek za sklad Čebelica.

Kako zaprositi za pomoč čebelice pri sofinanciranju šole v naravi, tabora itd?

Izpolnite priloženi obrazec in ga posredujte svetovalni delavki Matejki Goričanec, ki ga bo poslala v čebelji panj.

Prošnja šolskemu skladu Čebelica

Denarna pomoč

Veseli bomo prav vsakega prispevka
TRR: 01261 – 6030664019
Namen: Prispevek za sklad Čebelica.