Šolski sklad

Čebelica

Čeravno je šmarska šola bogata,

Edinole skupaj kaj več lahko “rata”,

Beseda prijazna je tukaj domača,

                                Ekipa ubrana v sklad ponovno se vrača.

                                Lepo bi bilo, da se zraven priključiš,

                                Igrala, žoge pa tudi manj srečnim s tem omogočiš!

                               Cekini so tisti, ki so v skladu potrebni,

                               Akcije naši otroci vselej so vredni!

 

Vemo, da si nekatere družine le težko privoščijo financiranje dodatnih dejavnosti otrok, kot so tabori, šole v naravi … Otroci pa se ravno teh dni še prav posebej veselijo, saj razbijejo dnevno rutino in jih še bolj povežejo med seboj ter z učitelji. Prav gotovo tudi prispevajo k večjemu veselju do učenja. Prepričani smo, da si vsi starši želite omogočiti svojim otrokom tudi te dejavnosti. V pomoč tistim, ki si to težko privoščite, na šoli deluje Šolski solidarnostni sklad Čebelica, ki zbrana sredstva prednostno namenja za pomoč pri financiranju dodatnih dejavnosti. Del sredstev pa namenja tudi za omogočanje boljših pogojev za učenje nasploh.

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada

Pravila o delovanju šolskega splada Čebelica

Sklad se financira predvsem s prispevki staršev in tudi z drugimi donacijami. Starše k prispevanju še prav posebej povabimo s pismom, ki ga pripravimo na začetku šolskega leta. Seveda pa lahko prispevate tudi neposredno na račun. Kot namen nakazila navedite: prispevek za sklad Čebelica

Denarna pomoč

Veseli bomo prav vsakega prispevka
TRR: 01261 – 6030664019
Namen: Prispevek za sklad Čebelica.