Vizitka šole

NASLOV

OŠ Šmartno pod Šmarno goro
Cesta v Gameljne 7
1211 Ljubljana – Šmartno

 

OSNOVNI PODATKI

Št. transakcijskega računa: 01261 – 6030664019
Davčna številka: 61510971
Matična številka: 5133785000

KONTAKT

Tel.: 01/511 06 18
Fax: 01/511 63 86
E-pošta: os-smartno.lj@guest.arnes.si

TELEFONI

01/511 06 18 (tajništvo – Marija Mali)
01/511 06 17 (ravnateljica – Irena Babnik)
01/777 98 94 (pomočnica ravnateljice – Marija Pintar)
01/511 06 19 (svetovalna služba)
01/511 68 73 (zbornica)
01/511 68 72 (računovodstvo)
01/511 68 71 (kuhinja)
01/777 98 96 (knjižnica)