Predavanja za starše

DATUM TEMA IZVAJALEC STAROSTNA SKUPINA
avgust in september 2019 Pravila šolskega reda, 1.–9. r Irena Babnik, ravnateljica 1.–9. razred
14. 10. 2019 Vodnik po otrokovih dolžnostih Marko Juhant 1.–9. razred
6. 11. 2019 Živeti z otrokom in ne za otroka Tanja Povšič 1.–9. razred
januar 2020 Poklicna orientacija Sanja Tkalec 9. razred
februar 2020 Informativa za starše bodočih prvošolcev Irena Babnik in Sanja Tkalec bodoči prvošolci
marec 2020 Pomembnost branja Sonja Pečjak 1.–5. razred