NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je v petek, 17. 4. 2020, ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala SKLEP o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020, in v njem sprejela naslednje:

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/2020 NE IZVEDE.

 

Ključni datumi, vezani na izvedbo NPZ v 6. in 9. razredih.

    6. 11. 2019: objava koledarja NPZ na spletni strani Rica
      5. 5. 2020: NPZ slovenščina (6. in 9. razred)
      7. 5. 2020: NPZ matematika (6. in 9. razred)
    11. 5. 2020: NPZ tuj jezik angleščina (6. razred) in biologija (9. razred)
  1.-3. 6. 2020: vpogled 9. razredov v ovrednotene preizkuse
8.-10. 6. 2020: vpogled 6. razredov v ovrednotene preizkuse
    15. 6. 2020: šola obvesti učence 9. razredov o dosežkih pri NPZ
    24. 6. 2020: šola obvesti učence 6. razredov o dosežkih pri NPZ