NPZ

Nacionalno preverjanje znanja
Ključni datumi, vezani na izvedbo NPZ v 6. in 9. razredih.
    6. 11. 2019: objava koledarja NPZ na spletni strani Rica
      5. 5. 2020: NPZ slovenščina (6. in 9. razred)
      7. 5. 2020: NPZ matematika (6. in 9. razred)
    11. 5. 2020: NPZ tuj jezik angleščina (6. razred) in biologija (9. razred)
  1.-3. 6. 2020: vpogled 9. razredov v ovrednotene preizkuse
8.-10. 6. 2020: vpogled 6. razredov v ovrednotene preizkuse
    15. 6. 2020: šola obvesti učence 9. razredov o dosežkih pri NPZ
    24. 6. 2020: šola obvesti učence 6. razredov o dosežkih pri NPZ