Tekmovanja

OŠ Šmartno pod Šmarno goro se povezuje z Zavodom za šolstvo RS, fakultetami, ministrstvi, drugimi šolami ter organizacijami preko tekmovanj na različnih področjih. Prav tako naša šola sodeluje pri organizaciji tekmovanj. Na naši šoli je potekalo na primer regijsko tekmovanje iz matematike. Od leta 2010 na naši šoli organiziramo v sodelovanju z Zavodom za šolstvo RS državno tekmovanje iz nemščine. OŠ Šmartno pod Šmarno goro letno organizira likovno kolonijo na Šmarni gori.

Tekmovanja omogočajo, da učenci razvijajo svoje talente tako pri predmetih, ki so vezani na pouk, pa tudi na področjih, ki niso neposredno vezana na pouk. Vsako leto se naši sedmošolci udeležijo na primer tekmovanja Male sive celice v sodelovanju s TV Slovenija.

TEKMOVANJA 2018/19

PODROČJE NAZIV RAZRED ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO
Splošno Male sive celice 7. – 9. september september
Slovenščina Mehurčki 1.– 3. 5. 4. 2019
Cankarjevo priznanje 4.– 9. 11. 12. 2019 23. 1. 2019 9. 3. 2019
Slovenščina ima dolg jezik 8.- 9. 1.-6. 2. 2019 26. 2. – 4. 3 .2019 19.- 22. 3. 2019
Angleščina Tekmovanje iz znanja angleščine 9. 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019
Angleščina Tekmovanje iz znanja angleščine 8. 15. 10. 2018 / 19. 11. 2018
Nemščina Tekmovanje iz znanja nemščine 9. 22. 11. 2018 / 12. 3. 2019
Zgodovina Tekmovanje iz znanja zgodovine 8., 9. 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019
Geografija Tekmovanje iz znanja geografije 6.–9. 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019
Glasba Osma slovenska glasbena olimpijada 7. – 9. jan./feb. 2019 marec 2019
Biologija Proteusovo priznanje 8., 9. 17. 10. 2018 / 30. 11. 2018
Kaj veš o sladkorni bolezni 8., 9. 12. 10. 2018 / 17. 11. 2018
Kemija Preglovo priznanje 8., 9. 21. 1. 2019 / 30. 3. 2019
Naravoslovje Kresniček 4.–7. 6. 2. 2019 / /
Fizika Stefanovo priznanje 8., 9. 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019

 

 

Matematika

 

 

Vegovo priznanje 1.–9. 21. 3. 2019 / 13. 4. 2019
Razvedrilna matematika 1.–9. 3. 12. 2018 / 16. 1. 2019
Logika 4.–9. 27. 9. 2018 / 20. 10. 2018
Hitro računanje 1. –9.

1.–12. 10. 2018

5.–16. 11. 2018

3.–14. 12. 2018

/ 19.1. 2019
Računalništvo Bober 2.–9. 12.–16. 11. 2018 / 12. 1. 2019
Promet Kaj veš o prometu? 5.–9. april maj junij

(Skupno 754 obiskov, današnjih obiskov 1)