Na OŠ Šmartno pod Šmarno goro v šolskem letu 2020/2021 sodelujemo v projektu “Varno s soncem”.
S tem projektom želimo učence in učenke naše šole osvestiti o škodljivih učinkih prekomernega izpostavljanja soncu in pomenu izvajanja samozasčitnih ukrepov za varovanje zdravja, dolgoročno pa ustaviti  oz. zmanjšati trend naraščanja pojava kožnega raka v Sloveniji.

Nosilca programa so Nacionalni inštitut za javno zdravje in Združenje slovenskih dermatovenerologov.

KORISTNI IN ŠKODLJIVI UČINKI SONCA

Mentorica projekta: Romana Osredkar