Datumi 2. roditeljskih sestankov

Razred

Datum in ura Učilnica
1. b in 1. a 28. 2. 2023 ob 17.00  9, 11
2. a in 2. b 7. 3. 2023 ob 17.00 7, 6
3. a in 3. b 16. 2. 2023 ob 17.00 5, 4
4. a in 4. b 10. 1. 2023  2, 3
5. a, 5. b in 5. c 22. 2. 2023 ob 18.00 17, 16, 15
6. a in 6. b 13. 2. 2023 ob 17.00 27, 28
7. a in 7. b 16. 2. 2023 ob 17.00 26, 35
8. a in 8. b 20. 2. 2023 ob 16.30 56, 25
9. a in 9. b 9. 3. 2023 ob 17.00 58, 21