Ponudba šolske prehrane v času pouka na daljavo

Spoštovani! V času ponovnega pouka na daljavo, od 1. 4. do 11. 4. 2021, bomo na šoli zagotavljali šolsko prehrano za vse učence in učenke od 1. do 3. razreda, ki bodo vključeni v nujno varstvo. Do toplega obroka so zopet upravičeni vsi učenci, ki imajo regresirano...

Nujno varstvo za učence za učence 1. do 3. razreda

Spoštovani starši, na šoli bomo med 1. 4. in 11. 4. 2021, od 7.30 do 15.30,  organizirali nujno varstvo za učence 1. do 3. razreda, katerih starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) so zaposleni v sektorjih kritične infrastrukture. Odlok določa, da...

Obvestilo o prometni varnosti

Spoštovani starši! Zaradi varnosti otrok in zaposlenih vas vljudno prosimo, da strpno in dosledno upoštevate prometno ureditev v okolici šole ter vozite v skladu z omejitvami hitrosti. V primeru, da svojega otroka vozite v šolo, je zaželeno, da parkirate na bočnih...