V juniju smo izvedli zaključno srečanje, na katerem smo pregledali opravljeno delo, se pogovorili o novih idejah ter načrtovali aktivnosti za prihodnje šolsko leto. 
Mentorici sta izrekli pohvalo za trud vseh članov, ki na ta način prispevajo k soustvarjanju povezovalne, spodbudne in varne klime na šoli. 
Mentorici: Irena Babnik, ravnateljica in Suzana Grahovac Flajs, soc. ped.