Na povezavi HIŠNI RED si preberite hišni red OŠ Šmartno pod Šmarno goro v razmerah, povezanih s COVID-19(DOPOLNITVE obstoječega Hišnega reda).