Po prvomajskih počitnicah bo na šoli za učence 6. in 9. razreda potekalo nacionalno preverjanje znanja (NPZ), in sicer:

– v torek, 7. maja 2024, SLJ (6. in 9. razred),

– v četrtek, 9. maja 2024, MAT (6. in 9. razred),

– v ponedeljek, 13. maja 2024, TJA (6. razred) in ZGO (9. razred).

Pri učencih razredne stopnje bo pouk potekal brez sprememb po urniku, v času predur se neobvezni izbirni predmeti ne bodo izvajali.

Na omenjene dneve bo veljala posebna organizacija za vse učence od 6. do 9. razreda. Natančnejši potek pouka po dnevih je pripet v prilogah.

Učenci 6. in 9. razreda si v priponki poglejte, kateri pripomočki so dovoljeni pri pisanju NPZ.

Na omenjene dneve bo spremenjen tudi vozni red šolskega kombija.

Na spletni strani LPP je zapisano, da bo prometna zapora na delu Tacenske ceste trajala do predvidoma nedelje, 28. 4. 2024, zato natančnega urnika prevozov še nimamo.  Skupaj s prevoznikom bomo končni vozni red oblikovali v dopoldanskem času 6. maja 2024, ko bo prevoznik preveril situacijo na terenu. Spremljajte prosim obvestila na spletni strani.

Vse omenjene informacije so tudi na oglasni deski šolske svetovalne službe, kjer si jih učenci lahko preberete.

Priloge:

Admira Ćosić, šolska koordinatorka za NPZ