Pri Erasmus + projektu z naslovom Krožna ekonomija za bodočo skupnost skušamo v sklopu načrtovane projektne aktivnosti postavljati temelje za primerjavo načel krožne ekonomije v šolskem sistemu in šolskem lokalnem okolju v različnih državah. V projektu sodelujemo s šolami iz Finske, Nemčije, Poljske, Italije ter lokalno skupnostjo in zunanjimi institucijami. Z razredi, ki so vključeni v projekt izvajamo del pouka in eksperimentov tudi pri šolskem kurikulumu. Sodelujoči v projektu si želimo, da je širša javnost seznanjena z našimi aktivnostmi, zato vas vabimo k ogledu novic o dogajanju v okviru projekta na glavni spletni strani: https://erasmuskroznaekonomija.splet.arnes.si/