Spoštovani starši in učenci!

Z veseljem vas obveščam in sporočam, da bomo v naslednjem tednu ponovno začeli sprejemati vse učence naše šole.

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se bodo učencem 1.–3. razreda in 9. razreda pridružili še učenci 4. in 5. razreda.

V sredo, 3. 6. 2020, se bodo v šolo vrnili še ostali učenci od 6.–8. razreda. Za njih do takrat pouk poteka na daljavo.

Organizacija pouka, jutranjega varstva in podaljšanega bivanja bo potekala po ustaljenem urniku, kot je potekala pred epidemijo. Zaradi lažje organizacije dela v podaljšanem bivanju vas prosim, da odidejo otroci čim prej po kosilu domov.

Za prehrano v šoli bo poskrbljeno. V primeru sprememb prijave prehrane vas prosim, da odjavo pravočasno uredite.

Prevoz s kombijem bo potekal po ustaljenem voznem redu.

Osnovno vodilo ostaja, da v šolo prihajajo samo zdravi otroci. Organizacija pouka na šoli bo še naprej potekala po splošnih higienskih ukrepih in priporočilih NIJZ, s katerimi se lahko seznanite na spletni strani šole.
Ker smo dolžni poskrbeti za svojo varnost in varnost drugih, moramo vsi – tako strokovni delavci kot učenci – upoštevati navodila in higienska priporočila za varno izvajanje naših nalog. Prosim, da se o tem pogovorite s svojim otrokom.

Spoštovani starši, v imenu kolektiva OŠ Šmartno se vam iskreno zahvaljujem za vso podporo in zaupanje v naše delo. To leto je bilo res nenavadno. Zaključujemo ga z optimizmom in novimi izkušnjami. Učitelji, učenci in starši smo se iz novih strokovnih in življenjskih izzivov ogromno naučili.

Lepo vas pozdravljam.

Irena Babnik, ravnateljica