Obveščamo vas, da bodo prevozi potekali po običajnih voznih redih, ki so veljali pred izbruhom epidemije. Zavedamo se, da je varnost in zdravje naših potnikov na prvem mestu. Dodajamo infografiko, ki smo jo prejeli s strani NIJZ-ja in velja za vse vrste prevozov.

 Skladno z navodili NIJZ-ja je maska oz. šal ali ruta za otroke, ki se vozijo s šolskim prevozom, obvezna.

Vsi avtobusi in šolski kombiji so opremljeni po navodilih NIJZ-ja. Vstop in izstop je mogoče le pri drugih vratih, kjer je to mogoče, pri vstopnih vratih je nameščeno tudi razkužilo za roke. Na sedežih kjer ni možnosti sedišč so z vidnimi nalepkami tudi označeni.