Devetošolci imajo do 22. aprila 2021 možnost prenosa prijavnice na drug program oz. drugo srednjo šolo.

Zaradi epidemiološke situacije bo prenos prijavnic izveden na elektronski način preko elektronske pošte.

 Kandidati v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oz. na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujejo skenirano ali fotografirano IZJAVO O PRENOSU PRIJAVNICE, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Spodaj lahko dostopate do izjave o prenosu prijavnic ter natančen seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo, kamor kandidati pošljejo izpolnjen obrazec oziroma izjavo za prenos prijavnice.

Če se bodo kandidati odločili za prenos prijavnice, lahko prenos prijavnice izvedejo najkasneje do 22. aprila 2021, elektronsko pošto, v kateri bodo priložili izpolnjen obrazec/izjavo za prenos prijavnice pa naj pošljejo na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole okvirno do 14. ure tega dne, zato da bodo svetovalni delavci imeli še dovolj časa, da izvedejo prenos, kot bodo kandidati zaprosili v izjavi.

Hkrati vam predlagam, da spremljate informacije, ki jih bodo v zvezi z izvedbo prijavno – vpisnega postopka vse srednje šole sproti objavljale na svojih spletnih straneh.

Matejka Goričanec

Priloga 1: Izjava o prenosu prijavnice

Priloga 2: Seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo